Meetings/Workshops on Immunology and Allergic Diseases in Turkey

Select a location
1
Turkish National Allergy And Clinical Immunology Association 27th Annual Meeting 2020
24 Oct 2020 - 28 Oct 2020 • Bodrum, Turkey
Abstract:
Kongremiz, alerji ve immünoloji alanında yurt içi ve yurt dışı güncel gelişmelerin ve bilimsel çalışmaların sunulması ve tartışılmasına zemin sağlayan ülkemizin en önemli organizasyonudur. Bu yıl, farklı ülkelerden konuşmacı olarak kongremize katkı verecek bilim insanlarının yanı sıra ilk defa bir başka ülkenin (İspanya) ulusal derneği de müstakil bir oturum ile yer alacaktır. Kongremize ayrı bir heyecan getiren, alerji ve immünoloji yan dal araştırma görevlileri ve uzmanlarının katılacağı bilim sınavı bu yıl da yapılacak ve ilk 3 sırayı alan hekimlerimiz çeşitli kongre ve bilimsel kurslara katılım burslarıyla ödüllendirilecektir. Sınav içeriği kongremizdeki konuşmaların bilimsel içeriği çerçevesinde hazırlanacaktır.
Event listing ID:
1349814


Conference-Service.com offers, as part of its business activities, a directory of upcoming scientific and technical meetings. The calendar is published for the convenience of conference participants and we strive to support conference organisers who need to publish their upcoming events. Although great care is being taken to ensure the correctness of all entries, we cannot accept any liability that may arise from the presence, absence or incorrectness of any particular information on this website. Always check with the meeting organiser before making arrangements to participate in an event!

Last updated: 10 April 2020