Conférences  >  Formation continue  >  Cours de radioprotection

Sélecionner un pays
TOUS LES PAYS (14)
1
Online training — Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III
04 oct 2022 - 07 oct 2022 • SCK CEN Mol, Belgique
2
Basic training in radiation protection
17 oct 2022 - 21 oct 2022 • MOL, Belgique
Organisateur:
SCK CEN
Résumé:
This 5-day training course offers an insight into various subjects involved in radiation protection, such as nuclear and radiation physics, radiobiology, detection and dosimetry. Next to the legal and scientific international radiation protection frameworks, the management of natural and artificial radiation sources in industry and healthcare are discussed, including aspects related to waste and disposal, and emergency preparedness.
Identifiant de l'évènement:
1476402
3
NORM North America — NORM & Natural Radiation Management North America conference
18 oct 2022 - 20 oct 2022 • Houston, Texas, États-Unis
Organisateur:
Informa Connect
Résumé:
The only event dedicated to NORM, TENORM, and radioactive waste management in oil&gas, mining, water and other industries. Connect with leading experts from the oil and gas sector, regulators from different States and waste management companies. Hear the latest on regulations for managing NORM and disposing of it safely.
Contact:
Tél.: [07969200811];     Email.: roxanna.kashfi@informa.com
Sujets:
NORM, Radiation Management, Oil & Gas, Mining, Water, Radiation Waste Management, Radioactive Waste Management, TENORM
Identifiant de l'évènement:
1489675
4
Online training — Wet- en regelgeving in België op vlak van stralingsbescherming
02 fév 2023 - 16 mar 2023 • Online training, Belgique
Organisateur:
SCK CEN Academy
Résumé:
De bescherming van de werknemer, het publiek, de patiënt en het leefmilieu tegen ioniserende straling vergt een multidisciplinaire aanpak en een goede kennis van het kader in wet- en regelgeving. Deze webinar reeks brengt een overzicht van de voornaamste wet- en regelgeving in stralingsbescherming in België, en is bedoeld om professionals wegwijs te maken in de specifieke terminologie, de actoren en referenties. Deze online bijscholing is niet bedoeld om exhaustief te zijn, gezien de vele betrokken domeinen en sectoren elk specifieke referenties kennen. Het geeft wel een goed uitgangspunt om op efficiënte manier de basisprincipes te vatten en referenties te kunnen raadplegen. Deze webinar reeks bestaat uit 4 halve dagen telkens van 14.00 tot 16.00 u. Optioneel kan men deelnemen aan een kennistest aan het einde van de reeks.
Identifiant de l'évènement:
1512814
5
Online training — Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III
07 fév 2023 - 10 fév 2023 • Online training, Belgique
6
Weiterbildungsseminar: Im Fokus: Lasersicherheit 2023 - Erfahrungsaustausch | Weiterbildung | Branchentreffen
22 fév 2023 - 23 fév 2023 • Hanovre, Allemagne
Organisateur:
PhotonicNet
Résumé:
Seit 2003 bildet die LZH Laser Akademie als eines der bundesweit führenden Weiterbildungszentren für Lasertechnologie Mitarbeitende aller Unternehmensebenen bedarfsgerecht aus. Nach der Teilnahme erhalten Sie von der LZH Laser Akademie ein Weiterbildungszertifikat.
Identifiant de l'évènement:
1502089
Sujets apparentés:
7
Continuous professional development in radiation protection — Radiation & pregnancy: maternity protection
02 mar 2023 • Leuven, Belgique
Organisateur:
SCK CEN Academy
Résumé:
This training session is part of a series of sessions organised in the framework of the continuous professional development in radiation protection in the medical sector. The aim is to discuss the most recent status of relevant subjects in radiation protection for professionals responsible for the supervision of exposed workers, public and environment.
Identifiant de l'évènement:
1512843
8
Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten
13 mar 2023 - 14 mar 2023 • Jena, Allemagne
Organisateur:
JenALL Jenaer Akademie e.V.
Identifiant de l'évènement:
1502053
9
Online training — Opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS
14 mar 2023 • Online training, Belgique
Organisateur:
SCK CEN Academy
Résumé:
Deze training zal online plaatsvinden. Registratie is nog steeds verplicht en kan gebeuren via de registratie knop. Geregistreerde deelnemers zullen tijdig een link ontvangen voor deze online training.
Identifiant de l'évènement:
1512833
10
Basic training in radiation protection
24 avr 2023 - 28 avr 2023 • Mol, Belgique
Organisateur:
SCK CEN Academy
Résumé:
This 5-day training course offers an insight into various subjects involved in radiation protection, such as nuclear and radiation physics, radiobiology, detection and dosimetry. Next to the legal and scientific international radiation protection frameworks, the management of natural and artificial radiation sources in industry and healthcare are discussed, including aspects related to waste and disposal, and emergency preparedness.
Identifiant de l'évènement:
1512841
11
Online training — Opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS
12 sep 2023 • Online training, Belgique
Organisateur:
SCK CEN Academy
Résumé:
Het werken met ioniserende straling brengt welbepaalde risico's met zich mee op vlak van veiligheid en gezondheid. Een bewustwording van de fysische grondslagen van ioniserende straling, de gezondheidsrisico's, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke verplichtingen draagt bij aan een effectief preventiebeleid met oog op de bescherming tegen ioniserende straling. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevestigt dat deze opleiding de nodige informatie en vorming in stralingsbescherming omvat, zoals bepaald in artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen – ARBIS).
Identifiant de l'évènement:
1512872
12
Online training — Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III
10 oct 2023 - 13 oct 2023 • Online training, Belgique
Organisateur:
SCK CEN Academy
Résumé:
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een Technisch Reglement ontworpen die de opleidingsvoorwaarden voor RPOs beschrijft, waarin men een onderscheid maakt tussen verschillende klasses van installaties en het gebruik van toestellen die ioniserende straling voortbrengen vs het gebruik van radioactieve bronnen. Deze opleidingsvoorwaarden omvatten een basisopleiding, een aanvullende opleiding en een praktische opleiding die allen dienen goedgekeurd te worden door de deskundige in stralingsbescherming (Radiation Protection Expert – RPE) verbonden aan de inrichting.
Identifiant de l'évènement:
1512959
13
Basic training in radiation protection
23 oct 2023 - 27 oct 2023 • Mol, Belgique
Organisateur:
SCK CEN Academy
Résumé:
This 5-day training course offers an insight into various subjects involved in radiation protection, such as nuclear and radiation physics, radiobiology, detection and dosimetry. Next to the legal and scientific international radiation protection frameworks, the management of natural and artificial radiation sources in industry and healthcare are discussed, including aspects related to waste and disposal, and emergency preparedness. Theoretical classes are complemented by practical exercises on the use of radiation measurement devices and the correct application of personal protective equipment. A technical visit to several SCK CEN's laboratories enrich and illustrate the acquired knowledge with the practice of real-life situations and demonstrate the translation to a practical ALARA approach.
Identifiant de l'évènement:
1512947
14
Online training — Radiation protection for workers according to Article 25 ARBIS
14 nov 2023 • Online training, Virtuel (en ligne)
Résumé:
Working with ionizing radiation brings certain safety and health risks. An awareness of the fundamentals of radiation physics, the health risks, the protection measures and legal obligations enables an effective prevention policy aimed at the protection against ionizing radiation.
Sujets:
Introduction of radioactivity and ionizing radiation; Health risks caused by exposure to ionizing radiation; Fundamentals in radiation protection as determined by the Royal Decree of 20 July 2001; Good practice for effective protection, including the collective and individual protection measures; Meaning of warning signs, symbols and notifications installed by the Royal Decree of 20 July 2001; Legal obligations in radiation protection of the employer and employee on a technical and medical level, including in case of emergency.
Identifiant de l'évènement:
1512935


Conference-Service.com met à la disposition de ses visiteurs des listes de conférences et réunions dans le domaine scientifique. Ces listes sont publiées pour le bénéfice des personnes qui cherchent une conférence, mais aussi, bien sûr, pour celui des organisateurs. Noter que, malgré tout le soin que nous apportons à la vérification des données entrées dans nos listes, nous ne pouvons accepter de responsabilité en ce qui concerne leur exactitude ou étendue. Pensez donc à vérifier les informations présentées avec les organisateurs de la conférence ou de la réunion avant de vous engager à y participer!

Y'a pas de suivi | Y'a pas de pop-ups | Y'a pas d'animations
Dernière mise à jour: 19 septembre 2022