Conferences  >  Continuing Professional Education, Courses  >  Training in Radiation Protection  >  Belgium

Select a location
1
Online training — Wet- en regelgeving in België op vlak van stralingsbescherming
02 Feb 2023 - 16 Mar 2023 • Online training, Belgium
Organizer:
SCK CEN Academy
Abstract:
De bescherming van de werknemer, het publiek, de patiënt en het leefmilieu tegen ioniserende straling vergt een multidisciplinaire aanpak en een goede kennis van het kader in wet- en regelgeving. Deze webinar reeks brengt een overzicht van de voornaamste wet- en regelgeving in stralingsbescherming in België, en is bedoeld om professionals wegwijs te maken in de specifieke terminologie, de actoren en referenties. Deze online bijscholing is niet bedoeld om exhaustief te zijn, gezien de vele betrokken domeinen en sectoren elk specifieke referenties kennen. Het geeft wel een goed uitgangspunt om op efficiënte manier de basisprincipes te vatten en referenties te kunnen raadplegen. Deze webinar reeks bestaat uit 4 halve dagen telkens van 14.00 tot 16.00 u. Optioneel kan men deelnemen aan een kennistest aan het einde van de reeks.
Event listing ID:
1512847
2
Online training — Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III
07 Feb 2023 - 10 Feb 2023 • Online training, Belgium
3
Continuous professional development in radiation protection — Radiation & pregnancy: maternity protection
02 Mar 2023 • Leuven, Belgium
Organizer:
SCK CEN Academy
Abstract:
This training session is part of a series of sessions organised in the framework of the continuous professional development in radiation protection in the medical sector. The aim is to discuss the most recent status of relevant subjects in radiation protection for professionals responsible for the supervision of exposed workers, public and environment.
Event listing ID:
1512887
4
Online training — Opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS
14 Mar 2023 • Online training, Belgium
Organizer:
SCK CEN Academy
Abstract:
Deze training zal online plaatsvinden. Registratie is nog steeds verplicht en kan gebeuren via de registratie knop. Geregistreerde deelnemers zullen tijdig een link ontvangen voor deze online training.
Event listing ID:
1512866
5
Basic training in radiation protection
24 Apr 2023 - 28 Apr 2023 • Mol, Belgium
Organizer:
SCK CEN Academy
Abstract:
This 5-day training course offers an insight into various subjects involved in radiation protection, such as nuclear and radiation physics, radiobiology, detection and dosimetry. Next to the legal and scientific international radiation protection frameworks, the management of natural and artificial radiation sources in industry and healthcare are discussed, including aspects related to waste and disposal, and emergency preparedness.
Event listing ID:
1512929
6
Online training — Opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS
12 Sep 2023 • Online training, Belgium
Organizer:
SCK CEN Academy
Abstract:
Het werken met ioniserende straling brengt welbepaalde risico's met zich mee op vlak van veiligheid en gezondheid. Een bewustwording van de fysische grondslagen van ioniserende straling, de gezondheidsrisico's, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke verplichtingen draagt bij aan een effectief preventiebeleid met oog op de bescherming tegen ioniserende straling. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevestigt dat deze opleiding de nodige informatie en vorming in stralingsbescherming omvat, zoals bepaald in artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen – ARBIS).
Event listing ID:
1512949
7
Online training — Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III
10 Oct 2023 - 13 Oct 2023 • Online training, Belgium
Organizer:
SCK CEN Academy
Abstract:
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een Technisch Reglement ontworpen die de opleidingsvoorwaarden voor RPOs beschrijft, waarin men een onderscheid maakt tussen verschillende klasses van installaties en het gebruik van toestellen die ioniserende straling voortbrengen vs het gebruik van radioactieve bronnen. Deze opleidingsvoorwaarden omvatten een basisopleiding, een aanvullende opleiding en een praktische opleiding die allen dienen goedgekeurd te worden door de deskundige in stralingsbescherming (Radiation Protection Expert – RPE) verbonden aan de inrichting.
Event listing ID:
1512948
8
Basic training in radiation protection
23 Oct 2023 - 27 Oct 2023 • Mol, Belgium
Organizer:
SCK CEN Academy
Abstract:
This 5-day training course offers an insight into various subjects involved in radiation protection, such as nuclear and radiation physics, radiobiology, detection and dosimetry. Next to the legal and scientific international radiation protection frameworks, the management of natural and artificial radiation sources in industry and healthcare are discussed, including aspects related to waste and disposal, and emergency preparedness. Theoretical classes are complemented by practical exercises on the use of radiation measurement devices and the correct application of personal protective equipment. A technical visit to several SCK CEN's laboratories enrich and illustrate the acquired knowledge with the practice of real-life situations and demonstrate the translation to a practical ALARA approach.
Event listing ID:
1512969


Conference-Service.com offers, as part of its business activities, a directory of upcoming scientific and technical meetings. The calendar is published for the convenience of conference participants and we strive to support conference organisers who need to publish their upcoming events. Although great care is being taken to ensure the correctness of all entries, we cannot accept any liability that may arise from the presence, absence or incorrectness of any particular information on this website. Always check with the meeting organiser before making arrangements to participate in an event!

No tracking | No pop-ups | No animations
Last updated: 19 September 2022